Vardi küla, Pärtsi vald Viljandimaa, LKS


Project Description
  Asukoht:

  Vardi küla

  Ehitusperiood:

  2009

  Klient:

  EG Võrguteenus AS

  Viljandi D-kategooria maagaasi liinikraanisõlme projekt.