Teenused

Valik meie poolt pakutavaid teenused.

Gaasitorustike ehitus

A, B, C, D – kategooria maagaasipaigaldiste renoveerimis- ja ehitustööd, sh gaasitrassid (kasutatav materjal teras ja plast), sisetorustik ( kasutatav materjal vask ja teras).Loe edasi »

Kaugküttetorustike ehitus

Ühetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;

Kahetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;Loe edasi »

Kalibreerimislabor

AS EG Ehituse Kalibreerimislabor teostab gaasi mahu mõõtevahendite siseriiklikku esma- ja kordustaatlust ning kalibreerimist.Loe edasi »

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik , sademe – ja reoveetorustik , drenaaž , pumplad, puhastid).

Hoone ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.Loe edasi »

Kes me oleme

external

Aktsiaselts EG Ehitus on Eesti Gaasi kontserni ettevõte, mille põhitegevus on vee-, kanalisatsiooni-, sooja- ja gaasitorustike ehitus, katlamajade ehitus, projekteerimine ning remonditööd.

Tehtud tööd

Valik pilte meie poolt teostatud töödest