Teenused

Valik meie poolt pakutavaid teenused.

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Gaasitorustike ehitus

A, B, C, D – kategooria maagaasipaigaldiste renoveerimis- ja ehitustööd, sh gaasitrassid (kasutatav materjal teras ja plast), sisetorustik ( kasutatav materjal vask ja teras).Loe edasi »
Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Kaugküttetorustike ehitus

Ühetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;

Kahetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;Loe edasi »

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Gaasiarvestite ja leppekogusemõõturite müük

AS EG Ehitus teostab uute gaasiarvestite ja leppekogusemõõturite (korrektorite) müüki.Loe edasi »
Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik , sademe – ja reoveetorustik , drenaaž , pumplad, puhastid).Loe edasi »

Kes me oleme

external

Aktsiaselts EG Ehitus on INF Engineering OÜ kontserni ettevõte, mille põhitegevus on vee-, kanalisatsiooni-, sooja- ja gaasitorustike ehitus, katlamajade ehitus, projekteerimine ning remonditööd.

BalticConnector

Valik pilte BalticConnectorist