Ettevõttest

AS EG Ehitus on AS Eesti Gaasi kontserni kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on vee-, kanalisatsiooni-, soojus- ja gaasitorustike ehitus, katlamajade ehitus, projekteerimine ning remonditööd.
AS EG Ehitus loodi 2004. aasta detsembris eelnevalt tegutsenud struktuuride ja töötajate baasil.

AS EG Ehitus toob Teie kinnistule, majale, ettevõttele kohale kõik toruühendused, vajadusel ka kaablid ning paigaldab hoonesse kütte- ja katlaseadmed.

AS EG Ehitus pakub nii üksiklahendusi kui ka tervete piirkondade torustike projekteerimist ja ehitamist „võtmed kätte“ lahendusena.

AS EG Ehitus’e töötajatel on eriväljaõpe ja pikaajalised kogemused.

AS EG Ehitus on Eesti Gaasiliit ja Eesti Kaubandus- tööstuskoda liige.

Valdkond, tegevusala: Ehitus, Projekteerimine, Ehitamine, Omanikujärelevalve, Seadmetööd, Gaasipaigaldise ehitamine, Surveseadmetööd, Elektritööd, Gaasitööd.


Kvaliteet, Keskkond ja Tööohutus

EG Ehitus AS´i juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2008, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2004 ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi standardi OHSAS 18001:2007 nõuetele.

BVQI on väljastanud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi sertifikaadid, mis kinnitavad, et EG Ehituse:

  • juhtimissüsteem vastab rahvusvahelistele nõuetele;
  • tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, orienteeritud kvaliteedile ja keskkonnasõbralikkusele;
  • töötajad jälgivad jäätmete vähendamist ja suurendavad ressursside kasutamist;
  • töötajad järgivad oma tegevuses seaduseid, normatiive, eeskirju ja muid kehtestatud nõudeid ning head ehitustava;
  • töötajad tegelevad pidevalt oma juhtimissüsteemi parendamisega klientide paremaks teenindamiseks, usaldusväärsuse ja konkurentsivõime tagamseks.
Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus