Project Description
Asukoht:

Tartu maakond

Ehitusperiood:

2014

Klient:

EG Võrguteenus AS

Tartu – Rakvere lõigul magistraalgaasitorustiku rekonstrueerimine ning lõikude vahetamine.

D-kategooria DN500, trassi pikkus ca 800jm.