Soo tn., Tallinn gaasitorustiku rek. projekt


Project Description
Asukoht:

Tallinn

Ehitusperiood:

2012

Klient:

EG Võrguteenus AS

Soo tn., Tallinnas A- ja B-kategooria jaotusgaasitorustiku rekonstrueerimise projekt.