Põhimaantee nr.11 Tallinna ringtee


Project Description
Asukoht:

Harjumaa

Ehitusperiood:

2011

Klient:

Tinter-Projekt OÜ

D-kategooria maagaasitorustikuga ristumise lahendusprojekt.