Põhimaantee nr.11 Tallinna ringtee


Project Description
  Asukoht:

  Harjumaa

  Ehitusperiood:

  2011

  Klient:

  Tinter-Projekt OÜ

  D-kategooria maagaasitorustikuga ristumise lahendusprojekt.