Kiviõli soojustorustik


Project Description
  Asukoht:

  Kiviõli

  Ehitusperiood:

  august 2010 – november 2011

  Klient:

  Kiviõli Soojus AS

  Kiviõli linnas soojustorustiku ja soojussõlmede rekonstrueerimine ja ehitus.

  DN 250 – 300, trassi pikkus 3 500 jm, 27 soojussõlmed.