Project Description
Asukoht:

Ardu

Ehitusperiood:

august 2013 – august 2014

Klient:

Suhtasutus Kõue Varahaldus

Ardu aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd.

DN 50 –114 , trassi pikkus 695 jm.