Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik , sademe – ja reoveetorustik , drenaaž , pumplad, puhastid)

Hoone ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid

Küsi pakkumist või lisainfot