Kalibreerimislabor

EG Ehitus AS Kalibreerimislabor teostab gaasi mahu mõõtevahendite siseriiklikku esma- ja kordustaatlust, kalibreerimist ja remonti.

AS EG Ehitus Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17020:2012 nõuetele kui inspekteerimisasutus gaasi mahu mõõtevahendite taatlemise valdkonnas. EAK registreerimisnumber  I038.

AS EG Ehitus Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17025 nõuetele kui kalibreerimislabor gaasi mahu mõõtevahendite kalibreerimise valdkonnas. EAK registreerimisnumber K006.

AS EG Ehitus omab volitatud taatluslaborina tegutsemiseks tunnusnumbrit M15.

Teostame taatlust ja kalibreerimist järgmistele seadmetele:

  • turbiin- ja rootorgaasiarvestid
  • gaasi leppekoguse mõõturid

Kalibreerimis- ja taatlusteenuste osutamiseks palun pöörduda:

Hainar Kalev    Kalibreerimislabori juhataja  tel: +372 601 2926   mob: +372 526 9347   e-mail:  Hainar.Kalev@ege.ee