Ettevõte

AS EG Ehitus on Eesti Gaasi kontserni kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on vee-, kanalisatsiooni-, soojus- ja gaasitorustike ehitus, katlamajade ehitus, projekteerimine ning remonditööd.

EG Ehitus loodi 2004. aasta detsembris eelnevalt tegutsenud struktuuride ja töötajate baasil.

EG Ehitus toob Teie kinnistule, majale, ettevõttele kohale kõik toruühendused, vajadusel ka kaablid ning paigaldab hoonesse kütte- ja katlaseadmed.

EG Ehitus pakub nii üksiklahendusi kui ka tervete piirkondade torustike projekteerimist ja ehitamist „võtmed kätte“ lahendusena.

EG Ehitus’e töötajatel on eriväljaõpe ja pikaajalised kogemused.